top of page

תשתית קריטית פי 5, מערכות מים נפרצו - איכות האספקה "לא הושפעה"1. נובמבר 2023: רשות המים העירונית של אליקיפה


2. ינואר 2021: ב-15 בינואר,

3. בפברואר 2021,

4. במרץ 2019, עובד שפוטר במתקן מים בקנזס השתמש בתעודות המחשב הישנות שלו כדי
5. כל כך הרבה פריצות בפלורידה, קשה מדי

6. יולי 2023:

7. פברואר 2024: כריסטופר ריי מזהיר מפני איומים פוטנציאליים של

מקורות מרובים מאשרים דיווחים על כוונות זדוניות, המתנה בלתי נראית בין תשתיות ארה"ב כולל אך לא רק
צפייה 10 תגובות

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page