top of page

מים, מים בכל מקום...

אין טיפה פנויה?

פרויקט H20 נועד להעלות את המודעות להשפעה של עוני מים באמצעות משאבי מדיה משותפים (בלוגים, קטעי וידאו ובסופו של דבר סרט תיעודי), לעזור לפתור גישה לאיכות מים על ידי חיבור הנזקקים למשאבים זמינים, להציע מרחב מקוון שבו אנשים יכולים להגיש דאגות לגבי האזור שלהם לגבי איכות המים והגישה באמצעות סקר, התייחסות לאיכות המים באמצעות יצירת בדיקת איכות מים המזהה מעבר ללוחות ביתיים טיפוסיים מבלי לעלות אלפי דולרים, ולבסוף לגייס כספים ליצירת הבדיקה החדשה המזהה פאנל חזק של כימיקלים, פתוגנים ומסרטנים.

 

About: About
bottom of page